Sizden GelenlerCategory: Emeklilikyetim-ayligi-hakkinda-yersiz-odeme
Ercan asked 8 ay ago

Merhabalar, 4 hafta önce SGK Aydın İl Müdürlüğünden tarafıma yersiz ödeme konulu bir yazı aldım. Toplamda 12 bin küsür TL asıl borç ve 750 küsür TL faiz borcu çıkarılmış üzerime. Bunun üzerine Aydın\’ı aradığımda telefondaki memur, borcun kaynağı hakkında bilgi veremeyeceğini ancak Aydın\’a gidersem borcun kaynağını öğrenebileceğimi ifade etti. Ankara\’da ikamet ettiğimden dolayı ve çalıştığımdan dolayı Aydın\’a gidemedim. Borcun kaynağını tahmin etmek üzere; 1996 yılında babamın vefatından dolayı BAĞKUR üzerinden yetim aylığı alıyordum. 25 yaşını doldurmamış ve yüksek öğrenim görmem dolayısıyla kanunlar gereği yetim aylığı almaya devam ettim. 25 Nisan 2017\’de 4-a statüsünde olmak üzere işe başladım. Aylığım yatmaya devam etti, bunun üzerine hem Aydın hem de Ankara Bağkur telefon hatlarını aradım ve durumu bildirdim. Ancak her iki memur da aylığımın 25 yaşını dolduruncaya kadar yatacağını, kesilme olmayacağını ifade etti. 24 Ocak 2018 yılında ise memur oldum ve 4-c statüsüne geçtim. Aylığım yatmaya devam etti, bu sefer herhangi bir SGK hattını aramadım. 2018 Haziran dönemi ile aylığım kesildi, zaten hem 25 yaşını dolduruyor hem de yüksek öğrenim sürem bitiyordu. Aylığım kesildikten daha sonra ise yukarıda bahsi geçen yazı tarafıma geldi.  Aydın SGK\’ya, 7 gün itiraz süresi içerinde \”itiraz dilekçesi\” verdim. Ancak henüz tarafıma cevap gelmedi. Dilekçenin durumu ile ilgili Aydın\’ı aradığımda, karşıdaki memurlar bilgi vermedi. Şu durumda faizin işleyip işlemeyeceğini sorduğumda yine cevap alamadım.  SGK Kanunu\’na, 21/03/2018 tarihi itibariyle \”Ancak, hak sahibiçocuklardan 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanların, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılmaları, bunlara aylık bağlanmasına engel oluşturmaz.\” hükmü eklenmiştir. Eğer borç yukarıda anlattığım sebeplerden doğmuş ise kanuna eklenen bu hükmün, 4-A sigorta statüsünde çalıştığım süreye geriye dönük uygulanıp uygulanamayacağı hakkında bir cevap alamadım/bilgi bulamadım. Ayrıca;  Eğer yukarıda bahsi geçen hüküm uygulanamaz olsa bile; Fazla ve  Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinde yer alan \”Gelir ve aylıklarının kesilmesi gerektiği hâlde durumun gizlenmesi ve/veya bildirilmemesi,\” hükmüne istinaden şahsımın herhangi bir kusuru bulunmadığını düşünmekteyim. Çalıştığım her iki kurum SGK bildirilerini zamanında ve eksiksiz şekilde yapmışlardır. Bu hususta kusur, Sosyal Güvenlik Kurumu\’nda bulunmaktadır. Bu sebeple, SGK Kanunu\’nda yer alan \”Kurumun hatalı işlemlerinden kaynaklanmışsa, hatalı işlemin tespit tarihinden geriye doğru en fazla beş yıllık sürede yapılan ödemeler toplamı, ilgiliye tebliğ edildiği tarihten itibaren yirmidört ay içinde yapılacak ödemelerde faizsiz, yirmidört aylık sürenin dolduğu tarihten sonra yapılacak ödemelerde ise bu süre sonundan,(1)…\” hüküm gereği tahsile faiz işletilip/işletilemeyeceği hakkında bilgi vermenizi arz ederim. Teşekkürler,