yonetim@sgd.org.tr

SGK Başkanı Sayın Yadigar Gökalp İLHAN Sosyal Güvenlik Denetmenleri Eğitimi’nde

SGK Başkanı Sayın Yadigar Gökalp İLHAN Sosyal Güvenlik Denetmenleri Eğitimi’nde

denetmen-yadigargokalpilhanAvrupa Birliği tarafından desteklenen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının program otoritesi olduğu Kayıtlı İstihdamın Teşviki (KİTUP II) Projesi kapsamında Sosyal Güvenlik Denetmenlerine yönelik eğitim düzenlendi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Yadigar Gökalp İlhan’ın katılımıyla İzmir Çeşme’de düzenlenen eğitime İzmir, Ankara, İstanbul, Kayseri, Kocaeli, Bursa, Adana ve Antalya illerinde görevli olan Sosyal Güvenlik Denetmenleri katıldı.

Gökalp İlhan: Denetimlerde Asıl Amacımız Bireylere Özdenetim Bilincini Aşılayacak Bir Rehberlik Anlayışını Kazandırmaktır.

Gökalp İlhan, SGK’nın sağlıklı bir şekilde hizmet verebilmesi ve verdiği hizmetlerin suiistimal edilmemesinin denetmenlerin hukuka uygun olarak yapacakları denetimlere bağlı olduğunu söyleyerek, denetimlerde asıl amaçlarının bireylere özdenetim bilincini aşılayacak bir rehberlik anlayışını kazandırmak olduğunu dile getirdi.

Hükümet tarafından 2008-2009 yıllarının “Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele” yılı olarak ilan edildiğini vurgulayan Gökalp İlhan, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının koordinasyonunda tüm Bakanlık ve diğer kurumların birimleri ile toplantılar yapılarak Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Stratejisinin belirlendiğini ifade etti. SGK’nın bu stratejiler doğrultusunda çalışmalar yürüttüğünü belirten Gökalp İlhan, “Bu kapsamda kurumumuzda denetim kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla denetim elemanlarının sayısının ve etkinliğinin artırılması düzenlemeleri, kayıt dışı istihdamla mücadelenin en önemli adımlarından biri olmuştur” diye konuştu.

SGK Baskani SG Denetmenleri Egitiminde

Gökalp İlhan: Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Kapsamında Yapılan Çalışmalar Doğrultusunda 2002 Yılında Yüzde 52 Olan Kayıt Dışı İstihdam Oranı 2014 Yılında Yüzde 36’lara Kadar Geriledi

Başkan Gökalp İlhan kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar doğrultusunda 2002 yılında yüzde 52 olan kayıt dışı istihdam oranının 2014 yılında yüzde 36’lara kadar gerilediğini kaydederek, bu başarıda Sosyal Güvenlik Denetmenlerinin önemli rolü olduğunu ifade etti.

Denetimsiz yönetimin olmayacağının altını çizen Gökalp İlhan, SGK olarak amaçlarının işyerlerini kapatmak olmadığını dile getirdi. Rehberlik yoluyla farkındalık oluşturmanın etkin denetimin önemli unsurlarından olduğunu söyleyen Başkan Gökalp İlhan, eğitimin başarılı geçmesini dileyerek sözlerine son verdi.

Eğitime SGK Başkanı Yadigar Gökalp İlhan’ın yanı sıra, Sigorta Primleri Genel Müdürü Ahmet Açıkgöz, Strateji Geliştirme Başkanı Mühiddin Şahin, İzmir İl Müdürü Engin Bilgili, Sosyal Güvenlik Denetmenleri Derneği Başkanı Mustafa DUMAN ile Sosyal Güvenlik Denetmenleri katıldı.

Eğitim açılışı sonrası Kurum Başkanı Sosyal Güvenlik Denetmenleri Yönetim Kurulu ile faydalı bir toplantı gerçekleştirdi.

Programının yoğunluğuna rağmen bizleri kırmayarak eğitim açılış programına gelen Sayın Başkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz.