Kızılırmak Sok. No:18/2 Kızılay Çankaya / Ankara
admin@sgd.org.tr

Derneğimiz 7. Olağan Kurulu Duyurusu

Derneğimiz 7. Olağan Kurulu Duyurusu

denetmen-logo   Değerli Üyelerimiz,

   Yönetim Kurulumuz 13.08.2015 tarihinde toplanarak;

Sosyal Güvenlik Denetmenleri Derneği Genel Merkezinin 7. Olağan Genel Kurulu’nun; aşağıda belirtilen gündemle 05.09.2015 Cumartesi günü saat 09:00’da Konur 2 Sokak No:56 Çankaya/ANKARA (SİYAV OTEL) adresinde yapılmasına, yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde, ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın aynı gündem ile yine aynı adreste 12.09.2015 Cumartesi günü saat 09:30’da yapılmasına karar vermiştir.


GÜNDEM

1. Yoklama ve Genel Kurul’un açılışı,

2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

3. Genel Kurul’u yönetmek üzere bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve iki kâtip üyeden oluşan Başkanlık Divanı seçimi,

4. Tüzük Değişikliği,
5. Dernek Yönetim Kurulu Başkanının açılış konuşması,
6. Protokol Konuşmaları,
7. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu faaliyet raporlarının okunarak görüşülmesi
8.Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı, ayrı ibrasının Genel Kurul onayına sunulması,
9.Yeni dönem çalışma programı ile tahmini bütçesinin görüşülmesi,
10.Yönetim ve Denetleme Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin seçimi,

11.Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
12.Dilek ve temenni konuşmaları,
13. Seçilen Yönetim Kurulu adına teşekkür konuşması,
14. Kapanış.

Üyelerimize ve Kamuoyuna duyurulur.

SOSYAL GÜVENLİK DENETMENLERİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU