yonetim@sgd.org.tr

Derneğimizin Ziyaretleri

Derneğimizin Ziyaretleri

ziyaretthumb    Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü Gökay AKCAN, Hizmet Akdiyle Çalışanlar Daire Başkanı Erdoğan ÜVEDİ ve Bağımsız Çalışanlar Daire Başkanı Dengi ÖZER Dernek Yönetim Kurulumuzu kabul ettiler.Yapılan görüşmelerde; 2013/26 sayılı genelge kapsamında tarafımızca yapılmakta olan gelir tespiti denetimlerinin iş yükümüzü fazlasıyla arttırdığı, yaşlı kişilerin ifade vermeye gelmelerinin zor olduğu, ifade almaya bizim gitmemiz durumunda ise fazla zaman kaybı olduğu konularına değinildi.

emeklilikhizmetleri

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü Gökay AKCAN’ ı ziyaret.

erdoganuvedi

Hizmet Akdiyle Çalışanlar Daire Başkanı Erdoğan ÜVEDİ’ yi ziyaret.

dengiozer

Bağımsız Çalışanlar Daire Başkanı Dengi ÖZER’i ziyaret.

    Gelir Tespiti denetimlerinin Sosyal Güvenlik Denetmenlerinden alınarak bir komisyon kurulup memurlar aracılığıyla ya da genel sağlık sigortası uygulamasında yapıldığı gibi vakıflar aracılığıyla yapılmasının daha uygun olacağı belirtilmiştir.
Ayrıca Kanunun 56. maddesi araştırması kapsamında yapılan muvazaalı boşanmalar konusunda; boşanıp maaş alan kişilerden %10’unun rastgele seçilerek kontrol edilmesi amacıyla Kurumun çıkardığı görev emirlerinin iş yükünü fazlasıyla arttırdığı, zaten Alo 170 ihbarlarıyla gelen 56. madde araştırmalarının çok fazla olduğu belirtilmiştir. Kontrol edilen %10’luk kısmın mümkünse kaldırılması, eğer mümkün olmuyorsa %5’e düşürülmesi konusundaki taleplerimiz iletilmiştir.
Hizmet Akdiyle Çalışanlar Daire Başkanı Erdoğan ÜVEDİ ve Bağımsız Çalışanlar Daire Başkanı Dengi ÖZER yeni görevleri nedeniyle tebrik edilmiş, başarılarının devamı temennileri kendilerine iletilmiştir.
Misafirperverliklerinden ötürü Genel Müdürümüz ve Değerli Başkanlarımıza Yönetim Kurulumuz olarak teşekkür ediyoruz.


    Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Daire Başkanı Uğur ÜNALAN’ı ve Asgari İşçilik Daire Başkanı Gökhan TUNA’yı Dernek Yönetim Kurulumuz makamlarında ziyaret etti.

Yapılan görüşmeler; organize edilen çalıştaylara Sosyal Güvenlik Denetmenlerinin dahil edilmediği, fakat mutlaka Sosyal Güvenlik Denetmenlerinin mutlaka çalıştaylara dahil edilmesi gerektiği konusu üzerinde duruldu.

ugurunalan

Yönetim Hizmetleri Daire Başkanı Uğur ÜNALAN’ı ziyaret.

gokhuntuna

Asgari İşçilik Daire Başkanı Gökhan TUNA’yı ziyaret.

    Sn. Gökhan TUNA; yeni yapılacak çalıştaya Sosyal Güvenlik Denetmenlerinin dahil edileceği, asgari işçilik söz konusu olduğunda Sosyal Güvenlik Denetmenlerinin mutlaka çalıştay masalarında olması gerektiğini tarafımıza iletti. Ayrıca mesleğimizin zorlukları ve süreci hakkında görüşme gerçekleştirilmiştir.

  Sn. Uğur ÜNALAN ile Sosyal Güvenlik Denetmenlerine yapılan eğitimlerin programlanarak önceden bilgilendirme yapılması gerektiği, son anda bilgilendirme yapılınca meslektaşlarımızın zor durumda kaldığı konularında görüşme gerçekleştirilmiştir. Ayrıca çalıştaylarda Sosyal Güvenlik Denetmenlerinin de olması gerektiği kendilerine iletilmiş olup Sn. ÜNALAN da bu konuda bizi desteklediğini tarafımıza iletmiştir.

   Misafirperverliklerinden ötürü Değerli Başkanlarımıza Yönetim Kurulumuz olarak teşekkür ediyoruz.


    Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Risk Yönetimi ve Proje Daire Başkanı Tuncay CEVHEROĞLU, Rüzgarlı Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü Zafer Ali ÜRKMEZ ve Sıhhıye Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü Gökhan ERUNSAL Dernek Yönetim Kurulu ve dernek üyelerinden oluşan bir heyet ile ziyaret edilmiştir.

tcevheroglu

Risk Yönetimi ve Proje Daire Başkanı Tuncay CEVHEROĞLU’ nu ziyaret.

zurkmez

Rüzgarlı Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü Zafer Ali ÜRKMEZ’i ziyaret.

gokhanserunsal

Sıhhıye Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü Gökhan ERUNSAL’ı ziyaret.

   Tuncay CEVHEROĞLU, Zafer Ali ÜRKMEZ ve Gökhan ERUNSAL yeni görevleri nedeniyle tebrik edilmiş, başarılarının devamı temennileri kendilerine iletilmiştir.

    Yapılan görüşmelerde; Sosyal Güvenlik Denetmenlerinin görev işleyişleri hakkında bilgi alışverişinde bulunulmuş ve mevzuatsal anlamda görüş alışverişi yapılmıştır.

    Misafirperverliklerinden ötürü Meslektaşlarımıza Yönetim Kurulumuz olarak teşekkür ediyoruz.


    Devlet Personel Başkan Yardımcısı Adem DİNÇ, TÜBİTAK İnsan Kaynakları Başkanı Salim KAHRAMANOĞLU ve BÜRO MEMURSEN Başkan V. M. Hadi ERDOĞMUŞ ile görüşüldü.

    Sn. Adem DİNÇ ile yapılan görüşmede; Sosyal Güvenlik Denetmenlerinin özlük haklarıyla ilgili talepler kendisine iletildi. Denetmenlerin denetimlerin çoğunu gerçekleştirdikleri, aynı işi yapan kariyer meslek grupları içerisinde özlük haklarının çok geride olduğu ve bununla ilgili çalışma yapılmasının gerekliliği üzerinde duruldu.

skahramanoglu

TÜBİTAK İnsan Kaynakları Başkanı Salim KAHRAMANOĞLU’ nu ziyaret.

memursen

BÜRO MEMURSEN Başkan V. M. Hadi ERDOĞMUŞ ‘u ziyaret

    Sn. Salim KAHRAMANOĞLU ile 657 sayılı kanundaki sorunlar ve çözüm önerileri hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. Kendisi ile verimli bir görüşme gerçekleştirilmiştir.

    BÜRO MEMURSEN Başkan V. M. Hadi ERDOĞMUŞ ile toplu sözleşme süreçleri ve memur sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunulmuş, memurların sorunları hakkında görüşülmüştür.

    Misafirperverliklerinden ötürü Değerli Başkanlarımıza Yönetim Kurulumuz olarak teşekkür ediyoruz.


    Meslektaşımız Eğitim Araştırma ve Strateji Merkezi Başkanı Süleyman DEMİR ve Sigorta Primleri Genel Müdür Ahmet AÇIKGÖZ ile görüşme gerçekleştirildi.

    Eğitim Araştırma ve Strateji Merkezi Başkanı Süleyman DEMİR ile yetki ve yeterlilik sürecindeki Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılarının eğitim süreçlerinin önemi, yapılması gerekenler hakkında görüş alışverişi yapıldı.

aacikgoz

Sigorta Primleri Genel Müdür Ahmet AÇIKGÖZ’ ü ziyaret.

sdemir

Eğitim Araştırma ve Strateji Merkezi Başkanı Süleyman DEMİR’ i ziyaret.

    Sigorta Primleri Genel Müdür Ahmet AÇIKGÖZ ile mesleki sorunlar ile Derneğimizin faaliyetleri hakkında güzel bir görüşme gerçekleştirildi.

    Misafirperverliklerinden ötürü Sayın Genel Müdür ve Merkez Başkanımıza  Yönetim Kurulumuz olarak teşekkür ediyoruz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.