admin@sgd.org.tr

(Alıntı) SGK Bünyesindeki Denetim Birimleri Birleştirilmelidir

(Alıntı) SGK Bünyesindeki Denetim Birimleri Birleştirilmelidir

denetimm2Kaynak: www.sgk.com.tr

  Sosyal Güvenlik Kurumu denetim birimleri arasında aynı şikayete/ihbara esas olarak hem Sosyal Güvenlik Denetmenlerince hem de S.G. Müfettişlerince gruplandırılan iş tanımları sebebiyle kopukluk mevcuttur. Bu birimler arasında koordinasyon olmaması nedeniyle mükerrer denetimler ve neticesinde mükerrer yaptırımlar gerçekleşmektedir. Bu durum işçi, işveren ve vatandaş açısından oluşan zaman kaybı neticesinde maddi kayıplara doğru giden ağır bedelleri ortaya çıkarmaktadır. Bu durum, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına duyulan güveni azaltmakta, kamu zararı oluşturmakta, emek ve zaman israfına yol açmaktadır.

   Avrupa Birliği Müktesebatı, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarafı olduğu İLO Sözleşmeleri ve Onuncu Kalkınma Planında “Kamu Kurumlarının Denetim Kapasitesinin Geliştirilmesi Suretiyle Denetimlerin Nitelik Ve Niceliğinin Arttırılması” yönünde hükümler bulunmaktadır. Her Kurumun kendi içindeki dağınık denetim yapıları birleştirilerek 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Denetim Sınıfının oluşturulması Sosyal Güvenlik Kurumundaki denetim birimlerinin (SGK Müfettişi ve SGK Denetmeni) birleştirilmesi kamu yararına olacaktır. (Örnek; Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı Maarif Müfettişliği)

 666 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE SOSYAL GÜVENLİK DENETMENLERİ DİĞER KARİYER MESLEK GRUPLARININ (UZMAN–MÜFETTİŞ) ÇOK GERİSİNDE KALMIŞTIR

  Kamuda; Sosyal Güvenlik Denetmenleri (SGK), İlaç ve Tıbbi Cihaz Denetmenleri (Sağlık Bakanlığı), Ürün Denetmenleri (Ekonomi Bakanlığı) ve Gümrük Denetmenleri (Gümrük Bakanlığı) görev yapmaktadır. Sosyal Güvenlik Denetmenlerinin Kuruma giriş şartlarının diğer kariyer meslekler (Müfettiş, Denetçi, Kontrolör) ile benzer ve yaptıkları işlerin de ekseriyetinin aynı olmasına rağmen statü ve özlük hakları bakımından farklılıklar mevcuttur.

  Kurumların denetim yükünün büyük bir kısmını üstlenmekte olan Denetmenlerin, Kurumlarındaki diğer denetim elemanları ile (müfettiş, denetçi, kontrolör) arasında özlük hakları açısından çok ciddi farklar bulunmaktadır. (Denetmenler 2200 ek gösterge rakamına, % 20 denetim tazminatına, %85-%130 arasında değişen özel hizmet tazminatına sahiptirler.)

   Bu durum özveri ile çalışmakta olan Sosyal Güvenlik Denetmenlerini maddi anlamda sıkıntıya sokmaktadır. Sosyal Güvenlik Denetmenlik mesleği adeta bir geçiş mesleği haline gelmiştir. 1. derece 4. kademe bir Uzman ya da Müfettişle Denetmenin maaş uçurumu 2000 TL’yi bulmaktadır. Sadece Sosyal Güvenlik Denetmenliği mesleğine alınan 1300 kişinin 768’si bu nedenlerden ötürü Müfettişlik ve Uzmanlık gibi mesleklere geçiş yapmıştır.

   Oluşturulacak Denetim Hizmetleri Sınıfı ile Denetmenlerin özlük haklarının Müfettiş, Denetçi ve kontrolör seviyesine getirilerek, aynı işi yapanlar arasındaki özlük hakkı adaletsizliğinin giderilmesi gerekmektedir.

Kaynak: sgk.com.tr

Haber Linki: http://sgk.com.tr/hDetay.aspx?hid=3124

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.