Kızılırmak Sok. No:18/2 Kızılay Çankaya / Ankara
admin@sgd.org.tr

Milli İstihdam Seferberliği: Prim Teşviki

Milli İstihdam Seferberliği: Prim Teşviki

Resmi verilerine göre Türkiye’de işsiz sayısı 4 milyona dayanmış olup, her 4 gençten biri de işsizdir. Cumhurbaşkanı’nın 14.12.2016’daki “Milli Seferberlik Çağrısı” üzerine ÇSGB de 06.01.2017’de “Çalışma Hayatında Milli Seferbelik Projesi” ni başlattı. Bu kapsamda 687 sayılı KHK çıkartılarak, primlerin devlet tarafından ödendiği yeni bir istihdam teşviği hayata geçirildi. İşverenlerin 773,00’lik prim yükünden kurtulması sağlandı.

  Kayıtdışı istihdamla mücadele ve kayıtlı istihdamı artırma adına çalışma hayatının denetiminde etkin ve aktif bir rol oynayan sosyal güvenlik denetmenleri, bu defa da rehberlik faaliyetleri için sahaya inerek, yeni teşvik uygulanmasını işverenlere anlatmaktadır. Bu çerçevede:

  Sigortalı açısından programdan yararlanma şartları;
 01.02.2017 ilâ 31.12.2017 dönemi içinde işe alınmış olması,
 İş-Kur’a kayıtlı olması,
 İşe başladığı dönemden önceki 3 ay içinde sigortasız olması, gerekmektedir.

  Ancak diğer taraftan sigortalının işe alındığı tarihten önceki 3 aylık dönemde 5510 sayılı Kanun kapsamında 4/b, 4/c, ek- 6 (taksi ve dolmuş şoförleriyle sanatçılar) ve ek-9’un 10 günden fazla ev hizmetinde çalışan sigortalılar teşvikten yararlanamaz, ancak ek-9’un 10 günden az ev hizmetlerinde çalışan sigortalılarsa hariçtir. “0” gün ya da kazanç bildirilen sigortalılar da teşvikten yararlanamaz. Öbür yanda sigortalı işe girdiği tarihten önceki 3 ay içinde işsiz olsa bile, işe girdiği tarihten önceki 6 ay içinde işten ayrılış nedeni 19 (mevsim bitimi), 20 (kampanya bitimi), 30 (vize süresinin bitimi) kodlarıyla yapıldıysa da teşvikten yararlanamaz.

  İşverenler açısından programdan yararlanma şartları;
 Özel sektör işvereni olması,
 Yasal ödeme süresi geçmiş borcu bulunmaması,
 Aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresinde bildirmesi,
 2016 Aralık ayı çalışan sayısına ilave istihdam sağlaması, gerekmektedir

  Ancak diğer taraftan 2017 yılı içinde tescil edilen işyerleri destek kapsamına giren sigortalılardan dolayı destek tutarının yarısı kadar olmak üzere, tescil edildiği tarihi takip eden üçüncü aydan itiberen teşvikten yararlanabilecektir. Bu bağlamda 01.09.2017 ve sonraki bir tarhite tescil ettirilen işyerleri teşvikten yararlanamayacaktır. Diğer taraftan işyerini 2015 yılında tescil ettiren, ancak 2016 yılında sigortalı bildirmeyen işverenler de, 2017 yılında tescil yaptıran işverenler gibi değerlendirilecektir.

  01.02.2017 ilâ 31.12.2017 döneminde kayıtdışı istihdam ya da fiili esasa dayanmayan bildirim yapan işverenler teşvikten yararlanamaz. Bunu yapan alt işveren olsa dahi, asıl işveren de teşvikten yararlanamaz (ancak aksi hariçtir). Tespiti halindeyse yersiz yararlanmayla ilgili yasal işlem başlatıcaktır.

  Alt işverenler de teşvikten yararlanabilecektir, ancak ihale işi üslenen (yüklenici) işverenler teşvikten yararlanamayacaktır.

  İş bu teşvikten yararlanan işverenler aynı sigortalı için başkaca teşvik, destek ya da indirimden yararlanamaz, ayrıca asgari ücret desteği hesaplanmasına da iş bu kapsamındaki sigortalılar da dahil edilmez.

  İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak tutar, destekten yararlanacak aydaki sigortalıların prim ödeme gün sayısının 22,22 ile çarpımı sonucu bulunacaktır. Sigortalılara ilişkin tanımlama işlemi e-bildirge üzerinden yapılabilecektir.*

Tahsin ÇAYIROĞLU

*Alıntıdır.
Kaynak: Hedef Halk Gazetesi
Link: http://www.hedefhalk.com/milli-istidam-seferberligi-prim-tesviki-607126yy.htm

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.