yonetim@sgd.org.tr

Dernek Misyonu

SOSYAL GÜVENLİK DENETMENLERİ OLARAK:

Kayıt dışılıkla mücadele EDİYORUZ.

İş kazaları denetimini YAPIYORUZ.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi veren birimleri DENETLİYORUZ.

Ortak sağlık ve güvenlik birimlerini DENETLİYORUZ.

Eczane, hastane, optisyenlik gibi sağlık hizmet sunucularını DENETLİYORUZ.

Özel hastanelerin puanlandırılmasını YAPIYORUZ.

4857 sayılı İş Kanununda belirtilen denetim ve kontrol yetkisine HAİZİZ.

Rehberlik anlayışını ön planda TUTUYORUZ.

Halka hizmet Hak’ka hizmet anlayışını BENİMSİYORUZ.

Sahte işyeri ve sahte sigortalılık tespitlerimizle Kurum zararını ÖNLÜYORUZ.