yonetim@sgd.org.tr

Herr

Gizli sordu ** önce

Iyi günler Bir unlu mamüller ekmek ve pasta üretimi yapan fabrikada 10 yıldır şoför olarak görev yapmaktayım. Isletmemizde 57 kişi sigortalı olarak görünmekte ve bu sayının 30 kişisi tek is gıda sendikasına üye olarak görünmektedir. Tek iş gıda sendikası Ankara fırın şube başkanlığına bağlı olarak sendikal haklara sahip bulunuyoruz. İş tanımı olarak 06.30 da fırında hazır bulunarak aksam 18.30 a kadar ekmek sevkiyatı yapmaktayım. Hafta sonları da dahil izinsiz çalışmaktayım. Is yerimizde puantaj usulü yevmiye takibi yapılmaktadır. Yanı gelmediğimiz zamanlara yevmiye yazilmamaktadir. Ayrıca sigortalı olan ve aynı şartlarda ve iş kolunda çalışmakta olan iş arkadaşlarımızdan BEKAR .EVLI ÇOCUKSUZ. EVLI 1 ÇOCUKLU. EVLI 2 ÇOCUKLU olanlar yani herkes aynı parayı yevmiyeyi almaktadır. Herhangi bir sebepten dolayı izin alarak ise gelmediğim zamanlar da yevmiye alamadığim gibi işveren sigorta primi gününden de o ay bildiriminde sgk ya eksik gün girişi yapmaktadır. Günlük 85 tl yevmiye ile çalışmaktayım. 30 gün sürekli izinsiz olarak ise gelmiş olduğum da 2.550 tl elime para geçmektedir. Ama bu para 30 gün tam eksiksiz olarak ise gelinmesi durumunda elime geçmektedir. Ve bu maaş bedeli tamamı banka aracılığıyla verilmemektedir. Asgari ücret olarak belirlenen ve asgari geçim indirimi olarak devlet tarafından verilen rakam bankaya yatirilmaktadir. Yanı rakam ifade edecek olursak 1.750 tl civarı bi rakam bankaya yatmaktadır.geriye kalan miktar ay sonuna doğru elden verilmektedir. Yanı işveren beni ve bir çok arkadaşımı asgari ücretli taifesinden sgk ya bildirmekte ve primleri o şekilde devlete ödemektedir. Bu şekilde olan çalışma sistemi ve ödeme şekilleri içinde kafamda çeşitli sorular oluşmaktadır. Bana soracağım sorularda yardımcı olabilirseniz size minnettar kalacağım. Cevap verseniz de vermesenizde yine de çok teşekkür ederim. 1 ) almış olduğum maaş içerisinde asgari geçim indirimi aldığımı bilmemekteyim. Aynı maaş ve yevmiyeyi bekar olanlar da almaktadır cunki. 2 ) tarafıma işveren tarafından yapılan tüm ödemelerin banka aracılığı ile yapılması gerekmez mi 3 ) işveren tarafından sigorta primim bağlı bulundugum sendika tarafından belirlenen ücret üzerinden hesaplanarak yatırılması gerekmez mi 4 ) izinli olduğum zamanlarda hadi bir şekilde yevmiye almayışımı anlıyorum. Fakat her ay yasal olarak 4 gün iznim olmasına rağmen izin aldığım da beni SGK ya neden eksik gün çalışmış olarak bildirmekte . Ve prim gün sayımı neden eksik yatırmakta. Buna hakkı var mı dir. Çok teşekkür eder saygı ve sevgi lerimi sunar . Esenlik dolu huzur dolu günler dilerim . Allah razı olsun . Selim Özdemir

1 Answers
SiteYonetimi Staff answered 4 sene ago

Asgari geçim indirimi, 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren vergi iadesi uygulamasının yerini almış bir uygulama olup, sigortalının medeni durumuna, evli ise eşinin çalışma durumuna ve çocuk sayısına göre belirlenmektedir. 265 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde; “Buna göre, işverenler tarafından hizmet erbabının ücret gelirlerinden kesilen gelir vergisinden mahsup edilen asgari geçim indirimi tutarının, o ayki ücretiyle birlikte ücretliye nakden ödenmesi gerekir. Aksi takdirde, ücretliye nakden ödenmeyen asgari geçim indirimi, işverenler tarafından haksız yere yapılan bir mahsup işlemi niteliği taşıyacak ve tevkif suretiyle kesilen verginin bu tutar kadar olan kısmı, muhtasar beyanname ile eksik beyan edilmiş olacaktır. Bu nedenle, yukarıda belirtilen şekilde ücretliye nakden ödenmeyen asgari geçim indirimi o ayda eksik beyan edilmiş vergi tevkifatı olarak kabul edilerek, bu vergiler için de işverenler hakkında cezalı tarhiyat yapılacaktır.” açıklamasına yer verilmiştir. Asgari geçim indirimi tarafınıza ödenmiyor ise Vergi Dairelerine veya 444 0 189 nolu telefona bildirebilirsiniz.
18 Kasım 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Ücret, Prim, İkramiye Ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığı İle Ödenmesine Dair Yönetmelik” in 21 Mayıs 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan bir başka yönetmelik değişikliği ile işçi sayısının en az 5 olması halinde, ücretleri bankalar aracılığıyla ödenmesi zorunluluğu getirilmiştir. Bu nedenle 57 sigortalının çalıştığını belirtmiş olduğunuz işyerinde tüm ücretlerin banka aracılığı ile ödenmesi gerekmektedir.
Çalışan adına ödenecek sigorta primi, Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilen Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde o kişi adına gösterilen prime esas kazanç üzerinden hesaplanır. Çalışanın prime esas kazancı ise prime esas kazanç alt sınırı (asgari ücret) ile üst sınırı (asgari ücretin yedi buçuk katı) arasında kalmak şartıyla, çalışana ödenen brüt (kesintiler düşülmeden önceki) ücrettir.
4857 sayılı İş Kanunu’nun çalışma süresi ile ilgili 63 üncü maddesinde haftalık çalışma süresinin 45 saat olduğu, aksi kararlaştırılmadıkça bu sürenin çalışma günlerine eşit olarak dağıtılacağı hükme bağlanmıştır. Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde onbir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz. Denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabilir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun hafta tatili ücreti ile ilgili 46 ncı maddesinde ise “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilir. Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir.” hükmü yer almaktadır. İlgili hükümden de anlaşılacağı üzere yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilir, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir ve sigorta primi de yatırılır.
Bu hususlarla ilgili şikayetlerinizi Alo-170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezine iletebilirsiniz.