yonetim@sgd.org.tr

Yazar: Boray UĞRAŞ

Boray UGRAS

Boray UĞRAŞ- Şirketler ve Ulusal İş Sistemi Ölçeğinde Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliklerinin Çözümüne Yönelik Teorik Bir Model Önerisi

  Meslektaşımız Sayın Boray UĞRAŞ’ ın Yönetim Strateji ve Organizasyon Alanında Bilimsel Tartışmalar (Gazi Kitabevi, Editör: Şahin KARABULUT) kitabında yayınlanan makalesine aşağıdaki eklenti vasıtasıyla okuyabilirsiniz.

Soma ve Ermenek’te Meydana Gelen Kazalar Büyük Endüstriyel Kaza Sayılmakta Mıdır?

I.GİRİŞ Türkiye jeolojik dönemlerden III. zamanın sonu IV. zamanın başlarında Anadolu yarımadasının kıta hareketleri sonucu toptan yükselmesi ile oluşmuş maden rezervleri bakımından zengin bir ülkedir. 13 Mayıs 2014’te Soma Eynezdeki maden işletmesinde ve 28 Ekim 2014’te Ermenek ilçesi GüneyyurtEnne mevkiinde meydana