yonetim@sgd.org.tr

Kategori: Köşe Yazıları

Denetmen Gözüyle İş Kanununa Bakış

    İşçinin korunması gerekçesi ile ortaya çıkan İş Kanunu ülkemizde ilk olarak Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılmış, 1936 yılında 3008 sayılı ilk İş Kanunumuz çıkartılmıştır. Bu kanun, devlet öncülüğündeki sanayileşmenin izlerini taşımaktadır. Sosyal Devlet ilkesinin 1961 Anayasası ile benimsenmesi ile birlikte grev hakkı, sendikal örgütlenme ve toplu pazarlık haklarının tanınması ile yeni bir düzenleme yapılmıştır.…
Devamı

Milli İstihdam Seferberliği: Prim Teşviki

Resmi verilerine göre Türkiye’de işsiz sayısı 4 milyona dayanmış olup, her 4 gençten biri de işsizdir. Cumhurbaşkanı’nın 14.12.2016’daki “Milli Seferberlik Çağrısı” üzerine ÇSGB de 06.01.2017’de “Çalışma Hayatında Milli Seferbelik Projesi” ni başlattı. Bu kapsamda 687 sayılı KHK çıkartılarak, primlerin devlet tarafından ödendiği yeni bir istihdam teşviği hayata geçirildi. İşverenlerin 773,00’lik prim yükünden kurtulması sağlandı.

Askerlik Hizmetini Yapmakta Olan Er ve Erbaşlara Müjde!

  681 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameden askerlik hizmetini yapmakta olan er/erbaşlar ile geride bıraktıkları eş

(Alıntı) SGK Bünyesindeki Denetim Birimleri Birleştirilmelidir

Kaynak: www.sgk.com.tr   Sosyal Güvenlik Kurumu denetim birimleri arasında aynı şikayete/ihbara esas olarak hem Sosyal Güvenlik Denetmenlerince hem de S.G. Müfettişlerince gruplandırılan iş tanımları sebebiyle kopukluk mevcuttur. Bu birimler arasında koordinasyon olmaması nedeniyle mükerrer denetimler ve neticesinde mükerrer yaptırımlar gerçekleşmektedir.

Asgari Ücret Artışı SGK Primlerini Nasıl Etkiler?

Değerli okuyucularımız, kamuoyunca yakından takip edildiği üzere son günlerin önemli gündem başlıklarından biri olan asgari ücretin artırılması, 1 Kasım seçimlerinden önce tüm partiler tarafından seçim vaatlerinde dile getirilmiş, Ak Parti tarafından asgari ücretin netinin 1.300 TL’ye çıkarılacağının sözü verilmişti.

Teşvik et, ceza yok, ‘ödül’ var! (Alıntıdır*)

Asgari ücretin ocak ayında 1.300 TL olacak olması ile ilgili tartışmalar sürüyor. Ama asgari ücretin artmasının şu an çok tartışılmayan, fakat çok önemli bir etkisi de kayıtdışılığın artacak olması. İşverenlerin genel eğilimi işgücü maliyetleri artınca kayıtdışına yönelmek oluyor. (Milliyet.com.tr)

Siyasalcıların ve İktisatçıların Sorunları ve Çözüm Önerileri

Bilindiği üzere ülkemizde idarî ve iktisadî eğitim siyasal, iktisat, işletme ile iktisadi ve idari bilimler (İİBF) fakültelerinde verilmektedir. Eğitim amacı çağdaş ilke ve kurallar çerçevesinde gerek akademik, gerek kamu ve gerekse özel sektörün kalifiye personel ihtiyacını karşılamaktır.

Kayıt Dışı İstihdamla Mücadeleye Farklı Bir Yaklaşım

   İstihdam kavramı üç ana paydaşı bünyesinde barındıran bir sacayağını ihtiva etmektedir. Bu ayaklar devlet – işveren ve işçiden müteşekkildir. Sacın her bir ayağı ne kadar muhkem olursa üzerine bina edilecek olan yapının da o kadar sağlam olacağı aşikârdır. Bu denli bir ehemmiyete haiz olmasına rağmen istihdam, kendisini oluşturan unsurların üzerlerine düşen vazifeleri layığı ile…
Devamı