yonetim@sgd.org.tr

Meslektaşlarımız İSG Uzmanları İle Bir Araya Geldi

Meslektaşlarımız İSG Uzmanları İle Bir Araya Geldi

denetmen-isgMeslektaşlarımız Burcu ŞENSOY, Kübra KOÇ, Nurgül DARÇIN ve Zafer Ali ÜRKMEZ İSG Uzmanları ile Tuncay CEVHEROĞLU başkanlığında bir araya gelerek İş Sağlığı ve Güvenliği Denetim Rehberi Revizyon Komisyonu’ nu oluşturdular. İş Sağlığı ve Güvenliği rehberi revize edilerek norm ve standardın sağlanması ve Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri ve Eğitim Kurumları denetimlerinde yaşanan sorunlar tespit edilerek çözüm önerileri üretilmesi amacıyla çalışmalar yapılmıştır.

Komisyon, çalışmaların daha sağlıklı olması ve birden fazla bakış açısını yansıtması açısından hizmet sunduğu bölgeler ve istihdam ettiği personel de dikkate alınmak suretiyle, sosyal taraflar ve bazı kurum temsilcilerini komisyona davet ederek görüşlerini almıştır.

Yapılan çalışmalar neticesinde “Denetim Rehberi” revize edilmiş ve çalışmaların içeriğine dair komisyon raporu hazırlanmıştır. Hazırlanan raporda, rehberde revize edilen hususlara, sosyal taraflardan gelen görüşlere, denetim personeli tarafından denetim esnasında sahada tespit edilen hususlara dair görüş ve önerilere yer verilmiştir. Komisyon çalışmaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Sayın Ahmet ERDEM, Müsteşar Yardımcıları Sayın Serhat AYRIM ve Sayın Mustafa KONUK ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Vekili Sayın Burhanettin KURT’ a yapılan sunum ile sona ermiştir.