yonetim@sgd.org.tr

Asgari ücretin yansıtılması

Sizden GelenlerKategori: Genel-Sosyal GüvenlikAsgari ücretin yansıtılması
Gizli sordu ** önce

taraflarca İmzalanan ve yürülükte olan bir sözleşmede asgari ücretin brüt x fazlası kadar maaş alan bir personel 2016 yılı asgari ücret zammından sonra ,(sözlemenin ilgili maddelerinde asgari ücretten doğan fiyat farkının personele ödenmesi kabul edilmesine rağmen) zamsız olarak maaş alması ve alacağı maaşı 2015 yılı asgari ücreti üzerinden alması doğru mu?

1 Answers
Best Answer
EROL ERKAYA Staff answered 6 sene ago

İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. İşçi ve işveren arasında yapılan ve halen geçerli olan iş sözleşmelerine iki tarafında uyma zorunluluğu vardır. Aksi durumda iş sözleşmesinde belirtilen hükümlere ya da Kanunun emredici hükümlerine aykırılık tespit edilmesi halinde hem 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri hem de Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. İşverenin belirttiniz gibi anlaşılan ve iş sözleşmesinde yer alan ücreti tam ve eksiksiz olarak ödemesi gerekir, ödememesi durumunda hem İş Kanununa hem de Borçlar Kanuna aykırı davranmakta, bu durumda sizin iş sözleşmesini haklı olarak fesih etme hakkınız ile ücretinizin ödenmesi için Çalışma ve İş-Kur İl Müdürlüklerine ya da yargı yoluna başvurma hakkınız vardır.