yonetim@sgd.org.tr

ÇİFT MAAŞ ALMA KRİTERİNİ BOZMA

Sizden GelenlerKategori: EmeklilikÇİFT MAAŞ ALMA KRİTERİNİ BOZMA
Gizli sordu ** önce

Merhaba öğrenmek istediğim bir konu hakkında sizin yardımcı olabileceğinizi düşünerek sorumu sormak istiyorum.
Annem 65 yaşında hem 2012 yılında ölen Emekli sandığı eşinden ve hem de 1994 yılında ölen bağkurlu babasından olmak üzere çift maaş alıyor. Çift maaş kriteri de Kocasından aldığı dul maaşı ve varsa diğer gelirleri brüt asgari ücretin altında ise babasından da yetim aylığını alabilir kriteri.
Sgk 2012 yılında maaşları bağladığında gelir tespiti yapmamış ve 3 yıl boyunca baba maaşını verdi,daha sonra gelir tespit raporu olmadığını farkediyor ve ikamet ettiğimiz ildeki sgk denetmenine yazı yazıyor annem için gelir tespiti yapılmasını istiyor.Denetmen de yaptığı araştırmada annemin babasının ölümü dolayısıyla hisse sahibi olduğu 9.900 m2 tarla olduğunu ve bu tarlalarda herhangi bir işleme faaliyeti yada kira geliri olup olmadığını araştırmak için ilçe tarım müdürlüğüne soruyor.İlçe tarım müdürlüğü de kişinin herhangi bir çks kaydı hayvancılık kaydı olmadığı bir desteklemeden yararlanmadığını belirtiyor fakat anılan taşınmazlarda “tahmini tarımsal geliri” şudur diyor.Tahmini tarımsal gelirden kasıtta hiç bir işleme faaliyeti yapılmayan boş ve verimsiz bu arazilerde “tahmini doğal çayır” hesabı yapıyor.Denetmende bu gerçek olmayan “Tahmini doğal çayır” hesaplamasındaki miktarları sanki gerçekten gelir elde ediyormuş gibi annemin kocasından aldığı maaşa ilave gelir olarak yazarak çift maaş alma kriterini olan brüt asgari ücret kriterini bozuyor. ve Sgk da 3 yıl boyunca verdiği maaşı yersiz ödeme diyerek geri istiyor.
Sorum şudur; hiç bir şekilde işleme faaliyeti yapılmayan ve somut bir gelir elde edilmeyen taşınmazlardan kişiye gelir yazılıp kocasından şartsız bir şekilde bağlanan maaşına ilave edilip babasından aldığı maaş kesilip borç çıkartılır mı.
Bir de denetmen 2012 yılında kocasının ölümü dolayısıyla devletin verdiği ölüm yardımınıda ek gelir olarak gösterip yıllık gelirine ekleyip hangi ayda geçti ise bağkur maaşının yersiz verildiğini rapor ediyor.
Raporda maaşların bağlandığı 2012 yılı ağustos ayında sorun yok izleyen aylarda kısım kısım brüt asgari tutarı geçtiğimiz belirtiliyor. 2013 yılında 12 ay boyunca kriterimizde sorun yok.2014 yılında ocak ayı sorunsuz şubat-mart-nisan-mayıs kriter tekrar bozuluyor biz ay ay nasıl takip edebiliriz ki bu kriterleri yani her ay sgk ya gidip “durun ben bu ay maaşı hak etmiyorum sonraki ay tekrar gidip yine maaşımı bağlayın mı diyeceğiz. Bu konuda yardımlarınızı bekliyorum.
Teşekkürler iyi çalışmalar.

1 Answers
SiteYonetimi Staff answered 4 sene ago

Sosyal güvenlik denetmenlerince yapılacak gelir tespitinde incelemeye esas tutulacak gelirlerin tespiti 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre yapılır.
Sosyal güvenlik denetmenlerince, hak sahibi kız çocukları için “geçimini sağlayacak başka bir geliri olmamak” ve ana/baba için “geçiminin ölen sigortalı tarafından sağlanması” ile “her türlü kazanç ve irattan elde edilen gelir” tespitleri yapılırken, Ana ve babanın veya hak sahibi kız çocuğunun menkul ve gayrimenkul sermayeleri ile ilgili olarak hisselerinin veya bunlardan elde ettikleri iratlarının tespiti için;
– Tapu kayıtları ile ilgili olarak tapu müdürlükleri,
– Birden fazla evi varsa, ikamet ettiği ev dışındaki evlerden elde ettiği kira gelirinin ve rayiç bedelinin tespiti için bağlı bulunulan vergi daireleri ile il/ilçe belediye başkanlığı,
– Arazi, tarla vs. gibi gayrimenkullerinden elde ettiği gelirinin tespiti için bağlı bulunan il/ilçe tarım müdürlükleri,
– Adına araç bulunup bulunmadığı ile ilgili olarak Trafik Tescil Şube Müdürlüğü,
ile yazışma yapılmak suretiyle temini yoluna gidilecektir.
Diğer taraftan yayımlanan E-Bağımsız Tahsislerde araştırılması gereken gelirler belirtilmiş olup bu gelirler dikkate alındığında;
– 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 2’nci maddesinde sayılan gayrimenkul sermaye iratları kapsamında kazançları olup mevcut olan bu gayrimenkullerden elde edilen ve diğer kazanç ve iratları kapsamında değerlendirilmesi gereken (kira ve tarladan elde edilen) gelirin kişinin geçimini sağlayacak gelir kapsamında değerlendirilmesi,
-Gayrimenkullerin kiraya verilmemesi, kullanılmaması veya tarımsal faaliyetler için kullanılmaması, başka aile bireyleri (yakınları) tarafından kullanılması veya işletilmesi gibi durumlarda buralardan gelir elde edilmemesi halinde dahi gayrimenkul sermaye iratları çerçevesinde kişinin geçimini sağlayacak gelir kapsamında değerlendirilmesi, gerektiği Kurumumuz görüş yazılarında belirtilmiştir.
Kurumumuz görüşleri doğrultusunda hiç bir şekilde işleme faaliyeti yapılmayan ve somut bir gelir elde edilmeyen taşınmazların da gayrimenkul sermaye iratları çerçevesinde kişinin geçimini sağlayacak gelir kapsamında değerlendirileceğinden, toplam gelirin brüt asgari ücretin üzerinde olması halinde hak sahibi kız çocuğuna bağlanan maaş kesilir.
Diğer sorunuz olan toplam gelirin brüt asgari ücretin üzerine çıktığı ve toplam gelirin brüt asgari ücretin altına indiği aylarda sürekli bildirim yapılması gerekliliği ile ilgili Sosyal Güvenlik Denetmenlerince yapılabilecek bir işlem bulunmamaktadır. Bu hususta Alo 170, BİMER veya CİMER’e başvurabilirsiniz.