yonetim@sgd.org.tr

DERNEK FAALİYETLERİNDEKİ GÖNÜLLÜLER HAKKINDA

Sizden GelenlerDERNEK FAALİYETLERİNDEKİ GÖNÜLLÜLER HAKKINDA
Gizli sordu ** önce

Merhaba, ben Faruk GÖKKAYA , şuan bir dernek kurma aşamasındayız byanlış bir adım atmak istemiyoruz bu yüzden araştırma halindeyiz yardımcı olursanız seviniriz. 
5253 Sayılı Dernekler Kanun Madde 13 Dernek görevlileri ve ücretleri
 (1) dernek hizmetleri gönüllüler veya yönetim kurulu kararı ile göreve başlatılan ücretliler aracılığıyla yürütülür.
Dernek gönüllüleri derneğimizin faaliyetlerinde hiç bir ücret yada sigortalılık halini istemese bile biz sigorta yaptırmak yada ücret vermek zorundamıyız ( dernekler müdürlüğünden aldığım bilgiye göre değiliz ama siz daha iyi bilirsiniz diye düşünüyorum ) 
Derneğimiz iktisadi bir işletme kursa da aynı durumu geçerli mi . yani iktisadi işletmede de ücret vermeden sigorta yaptırmadan gönüllü dernek üyelerinin hizmetlerinden yararlanabilir miyiz 
 

1 Answers
SiteYonetimi Staff answered 4 sene ago

Kurumumuz 2013/11 sayılı Genelgesinin “1.21- Derneklerde çalışanların sigortalılığı” başlığı altında, “4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 56 ncı maddesinde dernekler, gerçek veya tüzel en az yedi kişinin kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları, tüzel kişiliğe sahip topluluklar olarak tanımlanmıştır.

5253 sayılı Dernekler Kanunun 13 üncü maddesi ile dernek hizmetleri gönüllüler veya yönetim kurulu kararı ile göreve başlatılan ücretliler aracılığıyla yürütülmekte dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilebilmekte ancak verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar genel kurul tarafından tespit olunmakta, yönetim ve denetim kurulu üyeleri dışındaki üyelere ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık ödenmemektedir. 26 ncı madde ile de dernekler, tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, eğitim ve öğretim faaliyetleri için yurt, pansiyon, üyeleri için lokal açabilmekte ve bu tesisleri işletebilmektedirler.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda derneklerin kurduğu iktisadi işletmeler derneğe ait veya bağlı olup faaliyetleri devamlı bulunan ve sermaye şirketi ve kooperatifler dışında kalan ticari, sınai ve zirai işletmeler ile benzer nitelikteki yabancı işletmeler, dernek iktisadi işletmeleri olarak tanımlanmıştır.

Buna göre, dernekler ya da derneklerin kurduğu iktisadi işletmelerde çalışma gönüllülük esasına dayandığından dernek yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile dernek üyeleri dernekte yaptıkları işler nedeniyle ücret alsalar dahi sigortalı sayılmayacaktır. Dernek yönetim kurulu tarafından işe alınan ücretliler hakkında ise Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümleri uygulanacaktır.” denilmektedir.