yonetim@sgd.org.tr

Ölüm aylığı

Sizden GelenlerKategori: EmeklilikÖlüm aylığı
Gizli sordu ** önce

20.08.1991 tarihinde doğan oğlum 06.04.2014 tarihinde vefat etmiştir. İlk sigorta başlangıcı 2008 yılında 2 gün+ 2011 tarihinden itibaren de 930 gün olmak üzere 932 gün sigortalık süresi vardır. Bu konuda  Ramazan Elma Bey’in yazısını dikkatli okuduğumda verdiği örnek bizim durumumuzla çok örtüşüyor fakat örnekte ikileme düştük. Bir yerde 32 maddeden aylık bağlanacağı alt paragrafında bağlanmayacağı yazıyor. Eğer bağlanmıyorsa buradan şunu mu çıkartmalıyım? 23 yaşını doldurmadan ölen kişilerin ailesine aylık bağlanmaz. Lütfen bizi bilgilendirin.

1 Answers
SiteYonetimi Staff answered 3 sene ago

5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanmasının şartları;

a-) En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya,
b-) 4/1-(a) sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş,
olması şartıyla ölüm aylığı bağlanır.

Hayatını Kaybeden Sigortalının Anne Ve/Veya Babasına Aylık Bağlanmasının Şartları
5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra vefat eden sigortalının anne ve/veya babasına aylık bağlanabilmesi için de yine birtakım kıstaslar mevcuttur. Öncelikle anne ve/veya baba 65 yaşın altında ise, ölen sigortalının hak sahibi eş ve çocuklarından geriye artan hisse olmak zorundadır. Ayrıca anne ve/veya babanın her türlü kazanç ve irattan elde etmiş oldukları gelirleri asgari ücretin net tutarından az olmak zorundadır. Yine anne ve/veya babaya ölen çocuklarından ölüm aylığı bağlanabilmesi için, diğer çocuklarından hak kazanılan gelir/aylıklar hariç olmak üzere, gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması da şarttır.
Anne ve/veya baba 65 yaşın üstünde ise, yukarıda belirtilen şartları taşımaları halinde ölen sigortalının hak sahibi eş ve çocuklarından geriye artan hisseye bakılmamakta, artan hisse olmasa bile ölüm aylığı bağlanmaktadır.

Yukarıdaki şartları sağlamanız halinde aylık bağlanacaktır. Görüldüğü gibi kanunda vefat edenin yaşı ile ilgili herhangi bir şart bulunmamaktadır. Vefat eden sigortalının 5 yıldan beri sigortalılığı bulunuyor ve toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş ise hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanır.