yonetim@sgd.org.tr

özel sektör bir fabrikada çalışıyoruz bugün gece vardiyesindeyiz (23:00-07:00) ve 00:00 dan sora resmi tatile gireceğimiz halde bize tatil yok çalışacaksınız dediler bu kanunulara uygun mu yoksa aykırı bi durum mu mesai ek ücret felan da vermeyeceklerini söylediler… cevaınızı bekliyorum teşekkürler

Sizden GelenlerKategori: Genel-Sosyal Güvenliközel sektör bir fabrikada çalışıyoruz bugün gece vardiyesindeyiz (23:00-07:00) ve 00:00 dan sora resmi tatile gireceğimiz halde bize tatil yok çalışacaksınız dediler bu kanunulara uygun mu yoksa aykırı bi durum mu mesai ek ücret felan da vermeyeceklerini söylediler… cevaınızı bekliyorum teşekkürler
0 Answers
ŞABAN KURTARAN Staff answered 6 sene ago

Merhaba;
Vardiyalı (postalar halinde) çalışma 4857 sayılı İş Kanunun 76. Maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanan Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul Ve Esaslar hakkında yönetmelikte düzenlenmiştir. Ancak vardiyalı çalışanların genel tatil ücretlerine ilişkin bu yönetmelikte özel bir düzenleme bulunmadığından, Kanunun tatil ücretine ilişkin genel hükümleri vardiyalı çalışanlar için de uygulanması gerekmektedir.
Şöyle ki;
İş Kanunun Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günlerinde Çalışma başlıklı 44. Maddesinde “Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir. Bu günlere ait ücretler 47 nci maddeye göre ödenir” ve aynı kanunun 47. maddesinde ise “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir” hükümleri bulunmaktadır.
Kanunun bu hükümleri doğrultusunda; işvereninizin sizi 30 Ağustos Zafer Bayramında çalıştırması ancak sizin onayınıza bağlıdır. Bu onayı işe girmeden önce imzaladığının iş sözleşmesi ile vermiş olmanız da mümkündür. Tabiki sadece sizin onayınızın alınmış olması yetmez ayrıca resmi tatil gününde çalıştırdığı için size bir günlük ilave ücret ödemesi de yapması gerekir. Yani resmi tatil günlerinde yapılan çalışmalarda işçiye iki günlük ücret ödenir. Ayrıca resmi tatil günlerinde çalışmadığınız için işverenin ücretinizden kesinti yapması da mümkün değildir.
Sizin onayınızı almadan resmi tatil gününde çalıştırması veya ilave bir günlük ücretinizi ödememesine ilişkin şikâyetlerinizi bağlı bulunduğunun Çalışma-İşkur İl Müdürlüklerinin Hizmet Merkezlerine yazılı olarak bildirebilir veya ALO-170 hattını arayarak şikâyetinizi sözlü olarak iletebilirsiniz. Bu aykırılıklar suç olduğu için işverene kanunda öngörülen idari para cezaları uygulanmaktadır.
İdari para cezaları ile ilgili olarakda; 4857 sayılı İş Kanunun 104. Maddesinde “76 ncı maddesinde belirtilen yönetmelik hükümlerine uymayan işveren veya işveren vekiline 1.200 (binikiyüz) Türk Lirası idari para cezası verilir” hükmü bulunmaktadır. Aynı Kanunun Ücret İle İlgili Hükümlere Aykırılık başlıklı 102. Maddesi uyarınca da her bir işçi için işverene 220 (ikiyüzyirmi) Türk Lirası idari para cezası uygulanmaktadır.
NOT: gecikme için üzgünüz.