yonetim@sgd.org.tr

Yurtdışı ikametgah ve GSS Borcu

Sizden GelenlerKategori: Genel-Sosyal GüvenlikYurtdışı ikametgah ve GSS Borcu
Gizli sordu ** önce

Efendim bendeniz Eylül 2014 tarihinden itibaren Rusya Federasyonu *** şehrinde oturum izni ile yaşıyorum.
Türkiye’de yaşadığım ve işsiz olduğum dönemlerde GSS pirimlerini aksatmadan ödemiş, gelir testi uygulamasını da ilk yürürlüğe konduğu tarihte yaptıran sorumlu ve titiz bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım.
Rusya’ya 2014 haziran ayında yerleştim * ağustosda evlendim ve 12 eylülde oturum hakkı kazandım. 12 Eylül 2014 de evlilik belgelerimi ve Büyükelçiliğin doldurmamı istediği T.C vatandaşlık formunu doldurarak -ki orada Rusya’daki adresimin beyanı da var- taahhütlü postayla T.C Moskova Büyükelçiliğine gönderdim.
(Onlar da 19 Eylül 2014 tarihi itibarıyla evrakları aldıklarını teyid ediyorlar.Zira Türkiye Cumhuriyeti nüfus makamlarını, medeni durumumun değiştiği ile ilgili de resmen bilgilendirdiler.)
O tarihden itibaren yurtdışında oturum hakkıyla yaşadığım için gıyabımda GSS pirimi tahakkuk edilmeyeceğini varsaydım.
Birkaç ay evvel, maalesef, bütün bu geçen birbuçuk sene boyunca gıyabımda GSS pirimi tahakkuk edildiğini öğrendim.
Derhal Moskova Büyükelçiliğini aradım, onlar endişeye mahal olmadığını, bu durumun standart prosedürü olan uygulama için; Pasaportumun aslını,tam bir takım fotokopisini, nüfus cüzdanımın aslıyla birlikte beraber şahsen ya da posta yoluyla kendilerine ulaştırmamı istediler.
Pasaportumun aslındaki oturum, çalışma izinleri ve gümrük giriş çıkış damgaları vesaire incelendikten sonra tarafıma bir ikametgah belgesi tanzim edeceklerini, bu belgeyle yapacağım itirazla da o tarihleri kapsayan geçmişe yönelik GSS borçlarımın silineceğini söylediler.
Pasaportumun ve nüfus cüzdanımın aslını 6 bin km ötedeki Moskova’ya göndermek, o on günlük dönemde burada pasaportsuz olağanüstü bir tedirginlikte yaşamak işin bambaşka bir insani boyutuydu.

Rusya Federasyonu’nda 24 kasım 2015 uçak hadisesinden sonra Türk vatandaşları için sıfır tolerans politikası uygulanıyor.Geceleri evimizin kapısı çalınıp yetkililerce pasaport,oturum izni kontrolleri yapıldığı bu zorlu dönemde benim pasaportum Moskova’daydı.Allah yardım etti de o on gün içinde kapımıza gelen olmadı.
Moskova Büyükelçiliği, pasaportumda gerekli kontrolleri yaptıktan sonra bana tanzim ettikleri ikametgah belgesini ulaştırdılar.
İkametgah belgesi için başvuru tarihim olan 25 Ocak 2016 da Adres taşıma denilen prosedürü gerçekleştirmişler.
İkametgah belgesi (ki ekte sizinle de paylaşıyorum lütfen kontrol ediniz) elime geçer geçmez Türkiye’ye, bağlı bulunduğum Alanya SGK kurumuna, bir üst yazıyla gönderdim.
Onlar adres taşıma tarihi olan 25 Ocak 2016 yı benim ikametgaha başlama tarihim olarak baz alacaklarını, dolayısıyla T.C Moskova Büyükelçiliği tarafından düzenlenen İkametgah belgesini dikkate almayacaklarını(!) tarafıma e-posta yoluyla beyan ettiler.
Derhal T.C Moskova Büyükelçiliğine bu konuda geri dönüşler yapıp bu itirazı sordum.
Moskova Büyükelçiliğindeki farklı memur ve amirlerle kurumsal mail adreslerinden yapılan yazışmalarda bu ikametgah belgesini uygulamasının standart uygulama olduğunu, daha evvel binlerce vatanddaşın bu belge ile geçmiş GSS borçlarını sildirdiklerini bu konuda ilk kez bir itirazla karşılaştıklarını ve itirazın doğru olmadığını söylediler.
Hatta en nihayetinde, Sayın Konsolos Abidin Bey’in şahsına dahi durumun iletildiğini, kendisinin de yapılan işlemin hatasız olduğunu zira adres taşımanın başvuru tarihi olduğunu, aslolanın ikamete başlama tarihi olduğunu kendilerinin tanzim ettiği ikametgah belgesini baz alarak benim 12 Eylül 2014 den itibaren GSS muafiyetim ile ilgili işlemin yapılması gerektiğini söylediler.

Kaldı ki binlerce vatandaş adres taşıma tarihi ve ikamete başlama tarihi farklı olduğu halde, ikamet belgesiyle geçmiş borçlarını sildirdi.
Eğer devlet işlerinde yeknesaklık olacak ise sizin de diğer vatandaşlarla aynı muameleyi görmek hakkınızdır dediler.
Eğer arzu ederseniz bu kurumsal maillerin hepsini sizle paylaşabilirim.
Kanun koyucu yüce meclis yurtdışında yaşayan vatandaşları gss primi ödemekten muaf tutuyor çünkü bu vatandaşlar sağlık hizmetlerinden faydalanmıyor.
Efendim aslolan benim binbir güçlük ve zorlukla yaklaşık iki yıldır memleketimi hiç görme fırsatı olmadan, Sibirya’da, son derece zorlu doğal ve medeniyetten uzak koşullarda yaşamamdır.Bunu da sözlü beyan etmiyorum, Büyükelçilikten alınmış bir ikametgah belgesi ve elimdeki pasaportumda çakılı oturum izni ve ona istinaden alınmış üç yıllık oturum vizesiyle doğruluyorum.
Lütfen bu konudaki mağduriyetimi gideriniz, 12 Eylül 2014 den itibaren GSS borçlarımın silinmesi için hakkaniyetimin tarafınızca tescillenmesini arz ediyorum.

En derin saygılarımla,