Karabük’ te İŞ’TE Gençlik Çalıştayı’ na Katılım Sağlandı

İŞ’TE Gençlik Çalıştayı ile gençliğin üretken ve girişimci ruhunun kaynak ve teknolojilerle birleşmesinin sağlanması, meslekler ve girişimcilik fırsatları ile is ve sosyal güvenlik ekseninde kayıt dışı istihdamla mücadelenin önemi Karabük deki çalışma hayatinin potansiyel gençlerine aktarılması hedeflenmiştir.