Denetmen Gözüyle İş Kanununa Bakış

    İşçinin korunması gerekçesi ile ortaya çıkan İş Kanunu ülkemizde ilk olarak Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılmış, 1936 yılında 3008 sayılı ilk İş Kanunumuz çıkartılmıştır. Bu kanun, devlet öncülüğündeki sanayileşmenin izlerini taşımaktadır. Sosyal Devlet ilkesinin 1961 Anayasası ile benimsenmesi ile birlikte grev hakkı, sendikal örgütlenme ve toplu pazarlık haklarının tanınması ile yeni bir düzenleme yapılmıştır.…
Devamı