Denetmenler Minik Sosyal Güvenlik Elçilerini Seçti

Toplumun ilgili kesimlerini, sosyal güvenliğin önemi ve kayıt dışı istihdamın olumsuz etkileri konusunda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla ortaya atılan ve Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen “Etkin Rehberlik ve Denetim Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Teşviki II” (KİTUP II) projesi kapsamında ilkokullarda gerçekleştirilen etkinliklere bir yenisini Afyonkarahisar Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü eklemiştir.