Uluslararası Sosyal Politika Bağlamında İkili Sosyal Güvenlik Anlaşmaları :Türkiye (Makale)

   1. Sosyal güvenlik (social security) ülkelerin iç politika alanlarından biridir ve bu nedenle ülkelerin kendine özgü bir sosyal güvenlik sistemi bulunmaktadır. Sosyal devlet anlayışı gereği hükümetler vatandaşlarının sosyal güvenliğini sağlamayı en birincil vasıflarından saymaktadır. Ancak küreselleşen dünyada sosyal güvenlik kavramını sadece milli sınırlar içerisinde düşünmenin eksik olduğu anlaşılmıştır ve bu sebeple sosyal güvenliğe uluslararası…
Devamı