Kızılırmak Sok. No:18/2 Kızılay Çankaya / Ankara
admin@sgd.org.tr

Yazar: TAHSİN ÇAYIROĞLU

Siyasalcıların ve İktisatçıların Sorunları ve Çözüm Önerileri

Bilindiği üzere ülkemizde idarî ve iktisadî eğitim siyasal, iktisat, işletme ile iktisadi ve idari bilimler (İİBF) fakültelerinde verilmektedir. Eğitim amacı çağdaş ilke ve kurallar çerçevesinde gerek akademik, gerek kamu ve gerekse özel sektörün kalifiye personel ihtiyacını karşılamaktır.

Çalışma Hayatının Denetimi İle Kayıtdışılık

Kayıtdışı ekonomi ve istihdamın denetimi farklı kamu kurumlarının denetim ve kontrolle görevli memurları eliyle yürütülmektedir. Bu konuda genel itibariyle dört farklı denetim biriminin öne çıktığı görülmektedir: Vergi müfettişleri, iş müfettişleri, sosyal güvenlik müfettişleri ve sosyal güvenlik denetmenleri.