yonetim@sgd.org.tr

Derneğimiz 19. Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Kongresi’ne Katıldı

Derneğimiz 19. Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Kongresi’ne Katıldı

  Sosyal Güvenlik Denetmenleri Derneği olarak 4-6 Ekim 2018 tarihinde, Türk-İş ve Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından Kdz. Ereğli’de düzenlenen 19. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (ÇEEİ) Kongresi’ne katılım sağlandı. Derneğimizi temsilen yönetim kurulu üyeleri Mustafa KILIÇ ve Ahmet AKSU kongreyi yakından takip etti.

  Türk-İş Genel Başkanı, Zonguldak Valisi, Zonguldak milletvekilleri, belediye başkanları, Bülent Ecevit Üniversitesi rektörünün protokol konuşmaları ile açılan kongre iki gün sürdü ve üniversitelerin ÇEEİ bölümlerinde görev yapan akademisyenler ve akademik çalışma yapan bilim insanları çalışma, sosyal güvenlik ve sosyal politika alanında yapılan akademik çalışmalara dair sunumlarını gerçekleştirdiler.

  “Emeğin ve sendikacılığın geleceği” ana temasıyla gerçekleştirilen kongrede mesleğimizi ve derneğimizi tanıtma, çalışma ve sosyal güvenlik alanında çalışmalar yapan akademisyenlerle temas kurularak alandaki son gelişmeler hakkında istişarelerde bulunma imkânı elde edildi.

  Çalışma alanımızı ilgilendiren aşağıda yer alan bildiriler takip edildi.
• Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Gündemi Bağlamında Çocuk İşçiliğinin Önlenmesine Yönelik Sosyal Koruma Tabanları; Mustafa Aykaç (Marmara Üniversitesi), Güven Murat (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
• Türkiye’de 1980 Sonrası Sağlık Politikalarında Dönüşüm ve Sağlık Harcamalarına Etkisi; Hatice Erol (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi), Abdullah Özdemir (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi)
• İşsizlik Sigortası Fonlarının Değerlendirilmesi: Türkiye Uygulaması; Güven Murat (Karadeniz Teknik Üniversitesi), Yusuf Alper (Bursa Uludağ Üniversitesi), Duygu Açık (Yozgat Bozok Üniversitesi)
• Vazife Malullerinin İstihdam Hakkı; Ali Kemal Nurdoğan (Süleyman Demirel Üniversitesi), Mustafa Öztürk (Süleyman Demirel Üniversitesi), Murşit Işık (Süleyman Demirel Üniversitesi)
• Sağlık Sektöründe Hizmet Kalitesi Algı ve Beklentilerinin Analizi: Bir Devlet Hastanesi Örneği; Öznur Yavan (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi)
• Denizli İşgücü Piyasasında Suriyeli Kadınlar; Çağla Ünlütürk-Ulutaş (Pamukkale Üniversitesi), Sezgi Akbaş (Pamukkale Üniversitesi)
• Bugünden Geleceğe Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Kadınların Uyum ve İstihdam Sorunu: Ankara İlinde Bir Nitel Araştırma; İlkay Savcı (Ankara Üniversitesi)
• Avrupa Sosyal Şartının Uygulanmasında Toplu Şikayet Mekanizmasının Rolüne İlişkin Değerlendirmeler; Berrin Ceylan Ataman (Altınbaş Üniversitesi)
• 10’uncu Yılında Sosyal Güvenlik Reformu (2008-2018): Sorunlar ve Öneriler; Yusuf Alper (Bursa Uludağ Üniversitesi)
• İşkur’un Aktif İşgücü Piyasası Politikalarının Etki Değerlendirmesi: Aydın İli Örneği; Hatice Erol (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi), Piraye Öykü Gökçe (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi)
• Toplum Yararına Program Kapsamında İstihdam Edilen Bireylerin Program Sonunda İş Piyasalarına Girişlerinin İncelenmesi Üzerine Nitel Bir Araştırma; Abdülkadir Yüksel (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi)
• Sosyal Güvenlik Harcamaları Gelir Dağılımda Etkin mi? Türkiye Ekonomisi için Nedensellik Analizi; Utku Altunöz (Sinop Üniversitesi), Funda Çondur (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi)
• Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün Dezavantajlı Gruplara Yönelik Faaliyetlerinin İncelenmesi; Yeliz Yeşil (Trakya Üniversitesi), Bülent Arpat (Pamukkale Üniversitesi)
• Yönetici Perspektifinden Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerine Katılımı: Metal Sektörü, Denizli İli Örneği; Bülent Arpat (Pamukkale Üniversitesi), Yılmaz Özkan (Sakarya Üniversitesi)
• Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği: Manisa Örneği; Ergün Metin (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)

Ayrıca halen faaliyetine devam eden bir kömür madenini yerinde tetkik etmek gibi sosyal etkinliklere de katılım sağlandı.

  Kongre vesilesiyle derneğimiz yayını olan “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hayatına Denetmenlerin Bakış Açısı” hakemli dergimizin akademik camiadaki yeri ve etkinliği hakkında da akademisyenler ile fikir alışverişi yapma fırsatı elde edilerek dergimiz alanımızla ilgilenen hocalarımıza takdim edildi.

  Çalışma ve sosyal güvenlik alanındaki sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin ele alındığı kongre, geleceğe dair projeksiyonlar hakkındaki bilimsel tartışma ile son buldu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.