Çalışma Hayatının Denetimi İle Kayıtdışılık

Kayıtdışı ekonomi ve istihdamın denetimi farklı kamu kurumlarının denetim ve kontrolle görevli memurları eliyle yürütülmektedir. Bu konuda genel itibariyle dört farklı denetim biriminin öne çıktığı görülmektedir: Vergi müfettişleri, iş müfettişleri, sosyal güvenlik müfettişleri ve sosyal güvenlik denetmenleri.