yonetim@sgd.org.tr

Etiket: TAHSİN ÇAYIROĞLU

Milli İstihdam Seferberliği: Prim Teşviki

Resmi verilerine göre Türkiye’de işsiz sayısı 4 milyona dayanmış olup, her 4 gençten biri de işsizdir. Cumhurbaşkanı’nın 14.12.2016’daki “Milli Seferberlik Çağrısı” üzerine ÇSGB de 06.01.2017’de “Çalışma Hayatında Milli Seferbelik Projesi” ni başlattı. Bu kapsamda 687 sayılı KHK çıkartılarak, primlerin devlet tarafından ödendiği yeni bir istihdam teşviği hayata geçirildi. İşverenlerin 773,00’lik prim yükünden kurtulması sağlandı.

Siyasalcıların ve İktisatçıların Sorunları ve Çözüm Önerileri

Bilindiği üzere ülkemizde idarî ve iktisadî eğitim siyasal, iktisat, işletme ile iktisadi ve idari bilimler (İİBF) fakültelerinde verilmektedir. Eğitim amacı çağdaş ilke ve kurallar çerçevesinde gerek akademik, gerek kamu ve gerekse özel sektörün kalifiye personel ihtiyacını karşılamaktır.

Çalışma Hayatının Denetimi İle Kayıtdışılık

Kayıtdışı ekonomi ve istihdamın denetimi farklı kamu kurumlarının denetim ve kontrolle görevli memurları eliyle yürütülmektedir. Bu konuda genel itibariyle dört farklı denetim biriminin öne çıktığı görülmektedir: Vergi müfettişleri, iş müfettişleri, sosyal güvenlik müfettişleri ve sosyal güvenlik denetmenleri.