admin@sgd.org.tr

Etiket: UĞUR ÜNALAN

Derneğimiz İstanbul Şubesi Faaliyetleri

Sosyal Güvenlik Denetmenleri Derneği İstanbul Şubesi Memursen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tombul ve Yönetim Hizmetleri Daire Başkanı Uğur Ünalan ile toplu görüşme öncesi mesleğimizin sorunları ve özlük haklarının iyileştirilmesinin önemi hakkında görüştü.

Derneğimizin Ziyaretleri

    Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü Gökay AKCAN, Hizmet Akdiyle Çalışanlar Daire Başkanı Erdoğan ÜVEDİ ve Bağımsız Çalışanlar Daire Başkanı Dengi ÖZER Dernek Yönetim Kurulumuzu kabul ettiler.Yapılan görüşmelerde; 2013/26 sayılı genelge kapsamında tarafımızca yapılmakta olan gelir tespiti denetimlerinin iş yükümüzü fazlasıyla arttırdığı, yaşlı kişilerin ifade vermeye gelmelerinin zor olduğu, ifade almaya bizim…
Devamı